Enterprise Home Page

Báo cáo trọng điểm

Chuyển đổi số hóa: Bảy bước dẫn tới thành công Chuyển đổi số hóa: Bảy bước dẫn…

Chúng ta đang trong kỷ nguyên chuyển đổi sang thế giới số. Mọi ngành và mọi công ty đều là một phần trong quy trình… Chúng ta đang trong kỷ nguyên chuyển đổi sang thế…

Bài viết

Chuyển đổi số hóa trong bộ phận CNTT…

Giám đốc CNTT Microsoft, Jim DuBois, chia sẻ chiến lược chuyển đổi sang thế giới số đối với…

Mô hình Kinh doanh Mới là Chìa khóa…

Ưu tiên chuyển đổi số hóa

Chuyển đổi Số hóa là một chủ đề nóng và được các tổ chức ngày càng quan tâm.

Industry Pillars

Gắn kết: Xây dựng trải nghiệp khách hàng tùy chỉnh bằng cách khai thác dữ liệu và thu về thông tin chuyên sâu mang tính khả thi để đạt được khả năng tiếp thị độc nhất.

Trao quyền: Giúp nhân viên có khả năng gặt hái thành quả cao hơn bằng cách thiết kế một nơi làm việc thông minh, linh hoạt và an toàn.

Tối ưu hóa: Tăng cường khả năng phản ứng của doanh nghiệp, nâng cao mức độ dịch vụ và giảm bớt chi phí nhờ quy trình thông minh.

Chuyển đổi: Phân biệt và nắm bắt các cơ hội hứa hẹn bằng cách sử dụng dữ liệu làm tài sản chiến lược, khả năng dự đoán sự việc và giữ thế chủ động.

Useful Links

Contact Us