Skip to content

Saha hizmetinin geleceği

Tarafından Sean Dudley konum 19-09-2016

Altında belirtilmiştir Süreç Üretimi ve Kaynaklar

The Record 1. Sayısı: Yaz 2016

Microsoft, nesnelerin internetinin gücünü Bağlı Saha Hizmeti çözümü ve Microsoft Dynamics CRM platformu üzerinden müşteri hizmetlerine aktarıyor. İş gücünün elinde her zamankinden daha fazla güç bulunmasının geleceğe yönelik sonuçları ne olacaktır?

article1-1Her geçen gün daha da bağlı hale gelen dünyamızda, şirketler daha kişiselleştirilmiş, proaktif ve öngörülebilir deneyimler sunmayı hedeflemektedir. Dünyanın dört bir yanındaki kuruluşun rakiplerinden farklılaşmak için gerçekleştirdiği dijital dönüşümün temelini müşterilerle ilişki kurma ve çalışanları güçlendirme oluşturmaktadır.

Bu yılın başlarında Microsoft, yeni ‘Bağlı Saha Hizmeti’ çözümünü de içeren Dynamics CRM’nin son dalgasını kullanıma sunmuştur. Program Yönetimi Genel Müdürü Param Kahlon’a göre, önizlemeye sunulan Microsoft Dynamics CRM’nin Bağlı Saha Hizmeti çözümü, “Kullanıma hazır Nesnelerin İnternetini (IoT) saha hizmeti yeteneklerine ekleyerek, Nesnelerin İnterneti’nin etkinleştirildiği cihazların sürekli izlenmesini, anomalilerin tespit edilmesini, hizmet düzeyi sözleşmesine göre otomatik eylemleri veya hizmet biletlerini ve iş akışını tetikleyen alarmlar oluşturulmasını sağlamaktadır”.

Bu çözümle, doğru beceri ve araçlara sahip servis teknisyenlerinin erişilebilirliği ve yakınlığı verilmesi gereken hizmetle eşleştirilir ve önleyici eylemlerin gerçekleştirilebilmesi için müşteri tesislerine yönlendirilir.

article1-2Khalon açıklamasında şu bilgileri vermektedir: “Bu, reaktif onarım durumundan öngörülebilir hizmeti temel alan bir modele devrimsel bir geçişi temsil etmektedir” “Proaktif şirketler, iş emri faturalandırmalı iş modelleri yerine sonuç odaklı hizmetlere yöneleceklerdir.”

Servis paradigmasını radikal bir şekilde değiştirme potansiyeliyle birlikte, bağlı saha hizmeti birçok şirketin beklediği ve dikkate aldığı bir kavramdır. Bununla birlikte Microsoft’un en son lansmanı sadece ilk adımdır. ‘Bağlı Saha Hizmeti’ servis olarak gelecek için birçok olanak içermektedir.

Microsoft, bağlı saha hizmetinin geleceğe yönelik uygulamalarında beş heyecan verici alan tanımlamıştır.

Bunlardan birincisi giyilebilir cihazlardır. Birçok sektörün aksine, saha hizmetinde giysilere entegre edilmiş teknolojilerin olması avantaj sağlayabilmektedir. Akıllı gözlükler, sahada gözlüğü kullanan kişiye belirli müşterilere ilişkin bilgileri gösterebilir. Sağlık izleme cihazları, çalışanları aşırı güç harcama durumlarında uyarabilir. Tehlike olasılığı bulunan ortamlara yönelik güvenlik izleme cihazları çalışanların korunmasına yardımcı olabilir.

Başka bir alan da pilotsuz hava araçları ve otomatik pilotlu araçlar gibi insansız araçlardır. Otomatik pilotlu otomobillerle teknisyen, bir sonraki randevusuna odaklanacak daha fazla zaman bulabilir veya servis hizmeti vereceği makine hakkında ayrıntılı bilgileri yoldayken inceleyebilir. İnsansız hava araçları altyapı takibi, hava haritacılığı ve ekipmanın aşırı ısınmasını tespit etmek için termal görüntüleme gibi görevleri yerine getirmek için kullanılabilir.

Sanal gerçekliğin gücünü kullanacak birçok saha hizmetleri çözümü ortaya çıkmaktadır. Örneğin, otomotiv üreticisi Ford, sanal gerçeklik kulaklık setleri kullanarak saha hizmeti teknisyenlerine sanal montaj eğitimi vermektedir.

Dördüncü bir alan ise kullanıcının gerçek dünya ile etkileşimini geliştirmek üzerine kurulu artırılmış gerçekliktir. Microsoft’un artırılmış gerçeklik kulaklık seti olan HoloLens, saha servisi alanlarında kullanılmaya başlamıştır. Microsoft, mimarlık ve inşaat sektörlerine yönelik yeni uygulamalar yaratmak için de Trimble ile birlikte çalışmaktadır.

Son ve belki de en tartışmalı alan ise robot teknolojisidir. Robot teknolojisinin kullanımıyla mümkün hale gelen otomasyonun saha hizmeti sektörüne etkileri olacaktır. Rutin bakım işlemlerinde insan teknisyenlerin yerini robot teknisyenler alabilir. Ayrıca, robot teknolojisi eğitim ve arka ofis işlemlerinin otomatikleştirilmesinde de kullanılabilir.

Bu önemli alanlar şirketlerin saha hizmetindeki anahtar performans göstergelerinde çok büyük etki yaratabilir. Sabit ücretler, faturalanabilir saatler, fazla mesailer ve çalışan verimi şirketlerin ve kuruluşların saha hizmeti yönetimine nasıl yaklaştığına göre değişiklik gösterebilir ve işletmenin büyümesini çok önemli bir biçimde etkileyebilir.

article1-3

Useful Links

Bize Ulaşın