Skip to content

Microsoft BT'de dijital dönüşüm

Tarafından Jim DuBois, Şirket Başkan Yardımcısı ve Enformasyon Müdürü, Microsoft konum 06-07-2016

Altında belirtilmiştir BT Lideri

Jim DuBois, CIO

Microsoft BT, şirket içinde iki rol oynar. Diğer büyük şirketlerdeki BT ekiplerine benzer şekilde uygulamaları, altyapıyı ve güvenliği yönetirken şirketin dönüşmesine yardımcı oluyoruz. Bu BT ekiplerinin çoğundan farklı olarak, yeni yazılım ürünlerini ve hizmetlerini test edip geri bildirimde bulunarak kurumsal müşteri savunucusu rolünü de üstleniyoruz. Microsoft’un ilk müşterisi olarak mükemmel uçtan uca deneyim sunduklarından emin olmak için birden fazla ürün grubunu kapsayan senaryolara bakıyor ve bu geri bildirimi ürün mühendisliği ekiplerine sunuyoruz. Ardından müşterileri bilgilendirmek ve bizden bilgi edinmelerine yardımcı olmak için Microsoft BT‘de yaptıklarımızı sergiliyoruz.

Geçen yıl, kurumsal sınırlardan bağımsız olarak iki BT rolünün de etkili bir şekilde gerçekleştirildiğinden emin olmak üzere şirket çapında işbirliğini destekledik. Şirketin dönüşmesine yardımcı olmak için, Microsoft’un liderleri BT’nin dijital hizmetleri şirket çapındaki 15 hizmet teklifiyle uyumlu hale getirerek oynayabileceği rolle ilgili beklentileri artırmaya devam etmektedir. Bu hizmet teklifleri, temel süreçleri ve şirketin yeteneklerini yansıtmakta ve BT’nin tüm yönlerini "Tek BT" olarak adlandırdığım şekilde bir araya getirmektedir.

Her hizmet teklifinin bir sahibi vardır. Bazı durumlarda, bu sahip bir BT lideri, bazı durumlarda ise bir işletme lideridir. Sahip ve ekip, hizmet teklifinin vizyonunu belirlemek, söz konusu vizyona ulaşmak için kullanılacak yol haritasını tasarlamak ve diğer hizmet teklifleriyle olan bağımlılıkları tanımlamaktan sorumludur. Son olarak, her hizmet teklifi bir dizi iş sonucuyla ölçülür.

Pazarlama hizmeti teklifini örnek olarak alalım. Buradaki hedef, müşterimiz ve dünya genelindeki ticari pazarlama planlarımız için uçtan uca hizmetler sunmaktır. Bu hizmet teklifinden beklenen iş sonucu, bitişik hizmet teklifiyle ele alınabilecek uygun müşteri adayları oluşturmaktır: satış. Başka iş sonuçları olsa da, uygun müşteri adayı hem BT hem de pazarlama liderlerinin ulaşmak için birlikte çalışabilecekleri başarılı bir iş sonucudur.

BT dijital dönüşümü nasıl sağlıyor?

Microsoft CEO’su Satya Nadella ve liderlik ekibinin şirket için yürüttüğü dijital dönüşümle mümkün olduğunca uyumlu duruma gelmek için, ekibimden BT önceliklerini Satya’nın tanımladığı dört dijital dönüşüm koluyla uyumlu hale getirmelerini istedim:

Müşterilerinizle iletişim kurun: Şirket olarak müşteri davranışını anlamamız gerekiyor. Bilgi, müşteri tabanımızdaki duygu ve davranış modellerini tanımak için devasa miktarlarda veriyi anlayıp inceleme konusunda çok önemli bir rol oynamaktadır. Söz konusu verileri almak için, bağlamdaki müşterilere ulaşarak belli bir ölçekte kişiselleştirme yapacağız. Bu alanda, Microsoft BT’nin bazı öncelikleri bulunuyor:

 • Telemetri, müşterinin 360 derecelik görüşü ve modern ticari sistemler gibi müşteri bağlılığı sağlayacak altyapıları oluşturma
 • Çapraz ve yukarı satış yapmaya yardımcı olan viral bulma, deneme ve satın alma fırsatlarını destekleme ve bu yetenekleri ürün hizmetlerimize ekleme
 • Platformun daha basit bir şekilde tümleştirilmesini sağlamak için temel hizmetlerimizin API (Uygulama Platformu Arabirimi) destekli olmasını sağlama
 • Müşteri desteğine botlarla self servis özelliği ekleme

Çalışanlarınızı güçlendirin: Bilgi ve içgörü altyapınızın içindedir; yalnızca bulunmayı beklemektedir. Bilgi engellerini güvenli biçimde kaldırarak şirketteki herkesin zamanını nasıl kullandığını anlayıp öğrenecek ve şu yollarla iş gücümüzün etkisini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olacağız:

 • Pazarlama, finans, İK ve diğer alanlara yönelik iş süreçlerini dönüştürme ve süreçleri platformlar arasında daha kullanımı kolay ve daha sezgisel hale getirme
 • Office 365 ile işbirliği üretkenliğini yeniden keşfetme
 • Seçkin, erişimi kolay verilerle veri odaklı bir kültüre olanak tanıma
 • Her türlü cihazda mobil deneyim sağlama

İşlemlerinizi iyileştirin: Dijital teknoloji artık kurumların inanılmaz bir hızda hareket etmelerine ve sorunlar ile yetersizlikleri ortaya çıkarmak, olacakları tahmin etmek ve gerekli düzenlemeleri yapmak için duyarlılığı artırmalarına olanak tanımaktadır. Bu alanda, BT Microsoft’a birkaç şekilde yardımcı olmaktadır:

 • Uygulama portföyümüzü, süreçlerimizi ve becerilerimizi modernleştirme
 • Dönüşümü finanse etmek için en önemli fırsatlara öncelik vererek buluta geçme
 • El ile çalışmayı ortadan kaldırmak için en önemli fırsatlarda yeni otomasyona odaklanma

Ürünlerinizi dönüştürün: Her şirket veri şirketi haline gelmektedir. Yeni iş modellerini ortaya çıkarmak için nelerin paraya çevrilebileceğini görmek amacıyla bağlı hizmetler ve içgörüler oluşturmamız gerekir. BT bu çabaları aşağıdakileri yaparak destekleyecektir:

 • Şirketin lisanslı gelirlerden kullanım ve tüketim modellerine geçişine yardımcı olmak
 • Günlük, haftalık ve aylık etkin kullanıcı sayısını izlemek ve analiz etmek
 • Satış gücünü ve iş ortaklarını satılan ürünler ve hizmetler yerine müşteri tarafından kullanılan ürünler ve hizmetlere teşvik etmek

Hizmet tekliflerinin iş sonuçlarına odaklandığımızda, şirkette tüm dijital yatırımları ve BT yatırımlarını daha uyumlu hale getireceğimiz beklentisi içindeyiz. Bu uyum, Microsoft çalışanlarına iletişim kurduklarında müşterilerimizin beklentilerini daha iyi anlama konusunda güç katarken işle ilgili operasyonları ürünlerimizi ve iş modelimizi dönüştürebileceğimiz şekilde iyileştirmemizi sağlayacaktır.

Useful Links

Bize Ulaşın