Skip to content
Return to Hem

Försäkringsbolag

Försäkringsbolag

Försäkringsbolag

Riskmodellering i försäkringsbranschen: Att välja rätt moln för försäkringar

• Optimera kanaler för att skaffa nya kunder, behålla kunder och skapa tillväxt i premiumsegmentet
• Frigör data för att effektivisera verksamheten och få bättre insikter om risker
• Få effektivare personal och bättre försäljning

Den digitala omvandlingen har förändrat försäkringsbranschen i grunden. Genom digitala upplevelser för kunder och personal kan försäkringsbolag få unika insikter och ett större engagemang som ger mätbara fördelar framför konkurrenterna inom nya avtal, förlustgrad och antal förlorade kunder. I detta whitepaper delar vi med oss av våra synpunkter på tekniska lösningar som hjälper dig att omvandlas till ett digitalt försäkringsbolag.


Ladda ned Microsofts perspektiv på digitala försäkringsbolag

Riskmodellering i försäkringsbranschen: Att välja rätt moln för försäkringar

• Optimera kanaler för att skaffa nya kunder, behålla kunder och skapa tillväxt i premiumsegmentet
• Frigör data för att effektivisera verksamheten och få bättre insikter om risker
• Få effektivare personal och bättre försäljning

Den digitala omvandlingen har förändrat försäkringsbranschen i grunden. Genom digitala upplevelser för kunder och personal kan försäkringsbolag få unika insikter och ett större engagemang som ger mätbara fördelar framför konkurrenterna inom nya avtal, förlustgrad och antal förlorade kunder. I detta whitepaper delar vi med oss av våra synpunkter på tekniska lösningar som hjälper dig att omvandlas till ett digitalt försäkringsbolag.


Ladda ned Microsofts perspektiv på digitala försäkringsbolag

Senaste blogginläggen

View all posts

Digital omvandling för försäkringsbolag

Den globala digitaliseringen i kombination med stora förändringar av försäkringsbolagens affärsmodell kräver nytänkande. Nyskapande teknik driver omvandlingen och lägger grunden för en våg av innovationer som gör det möjligt att uppfylla förväntningar från nya kunder, förbättra transparensen och konkurrera med nya aktörer.

Microsofts metod

Microsoft skapar nya möjligheter för försäkringsbolag att anpassa kundens upplevelse, skapa en säker och effektiv digital arbetsplats, optimera verksamhet och riskhantering och förändra produkter med prediktiva digitala processer i realtid.

  • Engagera dina kunder
  • Ge medarbetarna större möjligheter
  • Optimera verksamheten
  • Omvandla dina produkter

Lösningar för försäkringsbolag

Microsoft gör det enklare att utveckla digitala upplevelser för försäkringsbranschen genom leverans i flera kanaler, kundanalyser och kommunikationsplattformar samt mobila digitala arbetssätt. Vi hjälper dig att frigöra data och demokratisera analyser för bättre beslutsfattande. Vi hjälper dig också att bli ett mer flexibelt företag med lokala och molnbaserade arbetssätt som gör att du kan modernisera kärnsystemen och optimera verksamheten.
Useful Links

Kontakta oss