Skip to content

BI-Konferensen 2017

 

Digitalisera med intelligens!

Microsoft BI-Konferensen 2017 – 10-års jubileum!

 

Vi befinner oss i en tid där alla tittar på vad digital transformation kan innebära för sin verksamhet. Hur tekniken kan skapa nya möjligheter för att möta kunder på ett nytt sätt, skapa mer tid åt personalen, effektivisera processer samt skapa nya möjligheter för affärsutveckling. Huvudrollen i digital transformation spelas dock inte av tekniken utan av data. Rätt verktyg och kunskap kring hur du skapar insikter ur stora mängder data är nyckeln till framgångsrik transformation. Vi kallar det att digitalisera med intelligens.

Årets BI-konferens fokuserar på just detta område. Vi får bland andra lyssna på Joacim Damgard, VD Microsoft Sverige, Johan Dovander, CFO Microsoft Sverige, och Ulrika Jonsson som är Affärsutvecklare inom Digital HR prata om Microsofts vision för Datadriven Innovation och hur avancerad analys kan skapa bättre träffsäkerhet vid verksamhetsbeslut.

Förmiddagen fyller vi med trender, inspirerar kring nya möjligheter för såväl företag inom Handel, Tillverkning och Tjänstesektorn och får bland annat höra hur Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås arbetar med Machine Learning för att få fram nya sätt för att följa och förbättra kvaliteten inom sjukvården. Tillsammans med Marcus Murray, IT-säkerhetsexpert på Truesec får vi uppleva vikten av att alltid tänka på IT-säkerhet.

Under eftermiddagen får du ta del av erfarenheterna hos några av Microsofts främsta lösningsspecialister om vad som krävs för att komma igång med visualiseringsprojekt med Power BI, att skapa värde ur BigData, nyttja Azure Data Lake, Cortana Intelligence och bygga för nya möjligheter med IoT. Parallellt med eftermiddagens generella spår har vi, enbart i Stockholm, skapat en eftermiddag unikt för hälsa & sjukvård.

Mest värde av konferensen har du som ansvarar för att tillhandahålla er verksamhet med rätt information för smarta beslut, för att utveckla er kundupplevelse, för hur ni med hjälp av insikter kan optimera era processer eller du som ansvarar för att utveckla er affär och era erbjudanden. Du kanske helt enkelt ansvarar för att skapa nya möjligheter genom att digitalisera med intelligens.

 

Välkommen till Göteborg den 21 mars eller Stockholm den 23 mars! Följ gärna #bikonf2017
Varmt välkommen!

Presentationsmaterial

Agenda

 

Våra talare

 


Joacim Damgard
VD/Country manager

Joacim Damgard är vd på Microsoft Sverige sedan juni 2016. Han kommer senast från rollen som chef för Ericssons verksamhet i Storbritannien och Irland med ca 5000 anställda, och dessförinnan var han chef för Ericsson i Thailand. Innan Joacims sex år på Ericsson har han haft chefspositioner i telekomindustrin under 18 år, bland annat på TeliaSonera, Unisource och Swisscom. Joacim har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan och en MBA från Warwick Business School.

 

Mikael Hermansson
Cloud Data Solution Architect, Microsoft

Mikael jobbar med data och avancerad analys i Azure. Han hjälper större företag samt universitet, högskolor och forskning med digitalisering. Hur molnet och smarta lösningar i Azure för data och analys öppnar upp för nya insikter och möjligheter. Mikael ser det som sin mission att få andra att förstå det som är möjligt med molnet idag.

 

Anders Kingstedt

Anders är VD och seniorkonsult på Mjukvarukraft. Sedan 2010 har Anders rollen som ordförande i SIS molnet-kommitté (TK 542) som bedriver utveckling av standarder för molnet och Big Data. Anders har återkommande expertuppdrag åt EU-kommissionen och agerar emellanåt i rollen som utvärderingsexpert åt EU-organisationen “INEA” (Bryssel). SIS TK 542 arbetar för närvarande med att bland annat ta fram en svensk version av den nya “Cloud SLA”-standarden 19086, ett ramverk för överenskommelse om tjänstenivå för molntjänster (”Cloud SLA”) som just nu utvecklas inom ISO/IEC.Sedan 2016 ingår också Anders i IDG Expert Network, ett nätverk av experter som regelbundet skriver artiklar som publiceras på IDG Expert Network web site – http://www.idg.se/2.38196/expert-network.

Marcus Murray

Marcus är en av världens främsta IT-säkerhetsexperter och medlem i TrueSec Expert Team, en unik samling IT-specialister som genom sin starka passion och kompetens påverkar utvecklingen inom IT-säkerhetsområdet i Sverige och internationellt.  Utöver sitt arbete med utformning av säker infrastruktur och implementation av säkerhetsfunktioner, utför Marcus säkerhetsbedömningar för en mängd olika kunder, inklusive banker och militära organisationer. Marcus är flitigt anlitad som talare kring säkerhet och hans fokus är säkerhetshot, sårbarhet och medvetenhet samt hur man genomför motåtgärder som fungerar i den verkliga världen.

 

Predag Mitrovic

Predrag är en passionerad teknikälskare laddad med mängder av positiv energi. Han har ett förflutet som chefredaktör, chefssäkerhetsrådgivare, teknikchef och initiativtagare till/medgrundare av Cloud Sweden. Han har skrivit sju böcker om IT och IT-säkerhet. Idag arbetar Predrag som Teknisk lösningsspecialist inom Modern Workplace på Microsoft i Sverige med fokus på säkerhet.

 

Anders Lybecker

Anders Lybecker is an IoT specialist working in the Global Black Belt team at Microsoft. He has a deep technical background and is working with IoT in multiple industry sectors.

 

Mats Dannetun
Data Solution Architect, Microsoft

Mats har arbetat med databaser och analys sedan 1993 inom ett flertal olika branscher och under åren hunnit med flera olika roller, så som utvecklare, driftansvarig, lärare, arkitekt mf. Mats har designat lösningar för hundratals TByte eller där lösningarna måste analysera i ”real-time”. De senaste 3 åren har han i huvudsak jobbat med analys-tjänsterna i Azure.


Sidetrack – The vision for AI in Health

(OBS! Gäller endast i Stockholm 23/3)

För att klara av omställningen inom hälso- och sjukvård behöver dagens lösningar i allt större grad förstå och lära från sin omgivning. Artificiell Intelligens och nya smarta sätta för att samarbete har möjlighet att transformera svensk vård för att möjliggöra att vi är bäst på eHälsa 2025.

Under detta eftermiddagspass kommer vi få ta del och diskutera hur några kunder och partners har inkluderat Artificiell Intelligens och kognitiva tjänster från Microsofts intelligenta moln. Hur kan tex olika beteenden analyseras med hjälp av maskinlärning, hur kan appar förbättras genom bildanalys eller analys av känslor eller är det möjligt att tidigt upptäcka akut lunginflammation?

 


Kundcase 1: Aifloo

Aifloo utvecklar ett e-hälsosystem baserat på sensorer och en unik självlärande artificiell intelligens, (AI), somökar säkerheten genom att förstå och analysera beteende och meddela vid fara. Systemet möjliggör bland annat ett oberoende liv för äldre och kroniskt sjuka.

Michael Collaros
Michael Collaros är VD på Aifloo. Han har varit entreprenör, regissör och designer i mer än 20 år, och var en tidig förespråkare för användning av artificiell intelligens inom e-hälsoområdet. I samband med utvecklingen av ett sensorsystem för retail-branchen insåg han värdet av big data-analys. Detta var startskottet för Aifloo.

 

 


Kundcase 2: Acando – AI på Södra Älvsborgssjukhus

Acando är ett konsultbolag vars affärsidé är att tillsammans med sina uppdragsgivare skapa affärsnytta genom att förbättra och effektivisera processer, organisation och digitala lösningar. Acando har tillsammans med Södra Älvsborgssjukhus arbetat med ett projekt i
nom avancerad analys och data science. Där de tillsammans försöker hitta nya sätt för att följa och förbättra kvaliteten inom sjukvården med hjälp av machine learning och statistiska modeller. Genom arbetet har man bland annat hittat faktorer som är associerade med en ökad risk för intensivvård hos patienter med lunginflammation.

Fredrik Hansson
Fredrik är utvecklingsledare på Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) där har stödjer sjukhuset och klinikerna i utvecklingsarbetet. Fredriks primära utvecklingsfokus ligger mot effektiva patientflöden som syftar till att ge en säker vård för patienten. Vidare arbetar Fredrik med frågor som hur man optimerar systemet för att skapa förutsättningar för att möta de variationer som finns i vårduppdragen. Fredrik har en håller en MSc i Mechanical Engineering.

 


Kundcase 3: Kontigo Care

Fredrik Remaeus, Mjukvaruchef, Kontigo Care

Fredrik driver mjukvaruutveckling på det börsnoterade och snabbväxande Uppsalabaserade medtechbolaget Kontigo Care. Kontigo Care har utvecklat en plattform för framgångsrik platsoberoende beroendevård, initialt med fokus på alkohol och spel. Plattformen kommer inom en snar framtid kunna täcka de flesta typer av beroenden, där prediktion är en av nyckelfunktionerna. Kontigo Care levererar unik kunskap till vården som både leder till bättre behandlingsresultat men även tids- och kostnadsbesparingar. Kan man med hjälp av Azure, Machine Learning och Cognitive Services förutsäga återfall och stoppa dem före de inträffar, det kommer Fredrik berätta mer om. Fredrik har en Magister i Datavetenskap och mer än 20 års erfarenhet av bygga komplexa system bla. på GE Healthcare.

 

 

Kundcase 4: Coala Life

Digital hälsa och AI för livet. En presentation av Coala Heart Monitor och hur dess Azure-baserade smarta, lärande algoritmer kan realtidanalysera ditt hjärta, och där du kan följas av vården på distans genom molnet.

Philip Siberg & Titti Lundgren

Philip är CEO och co-founder av Coala Life, ett svenskt medicinteknikföretag som utvecklat Coala Heart Monitor, ett unikt, konsumentinriktat system för att följa och analysera ditt hjärta. Philip har lång erfarenhet av att starta och globalisera innovationsbolag inom Life Science. Titti är CMO på Coala Life och har innehaft tunga roller som VD och marknadsdirektör inom såväl konsument- som medicinbranschen. Tillsammans leder Philip och Titti Coala Life AB.

 

 

 

Mathias Ekman

Mathias Ekman har rollen som Chief Digitalization Officer Public Sector på Microsoft Sverige. Mathias är även ansvarig för affärsutvecklingsfrågor inom hälso- och sjukvård. Innan sin tid på Microsoft har Mathias haft flera ledande roller på ett flertal konsultorganisationer med fokus på att hjälpa kunder med sin digitala transformation. Mathias har även disputerat inom Kvantfysik med inriktning avancerad beräkningsteknik.

 

 


Värdar för dagen

 

 

 

Annica Wallenbro Stojcevski
Produktmarknadschef DataPlatform, Microsoft

Annica arbetar på Microsoft som Produktmarknadschef för DataPlatform och ansvarar för affären kring SQL 2016 och Azure Data Services såsom Cortana Intelligence, IoT Suite och PowerBI. Annica har lång erfarenhet inom affärsutveckling, marknadsföring och försäljning. Innan hon kom till Microsoft har hon under flera år arbetat som konsult inom produkt- och tjänsteutveckling med uppdrag på såväl stora som små företag och organisationer. Annica älskar att prata möjligheterna kring digitalisering och som trebarnsförälder är hon en stark ambassadör för hur tekniken kan möjliggöra balans i livet.

Hitta till eventet

 

21 Mars – Göteborg
Clarion Hotel Post
Drottningtorget 10

——————

23 Mars – Stockholm
Clarion Hotel Stockholm
Ringvägen 98

 

 

 

 

 

 


Guldsponsorer

Vi vill rikta ett stort tack till våra sponsorer som gör BI-Konferensen 2017 möjlig.
Träffa dem under pauserna i utställningsytan och under vår sittande lunch!

 

Vi på Random Forest gillar att ligga i framkant inom Microsoft BI. Den tekniska revolutionen i molnet tillsammans med digitaliseringsvågen ställer nya krav och öppnar många möjligheter. Vi kan nu få ihop hela ekosystemet med traditionell systeminformation, strömmande data, artificiell intelligens, realtidsanalys och mycket mer.

Vi har det senaste året utvecklat fler BI-lösningar med tjänsterna i Azure än någon annan och har hittat en arkitektur som visat sig mycket lyckad. Det handlar inte bara om Power BI utan att få ihop helheten med Data factory, SQL DW och DB, Stream Analytics, Data Lake Azure ML mfl.

Random Forest är ett snabbväxande bolag och består idag av drygt 20 konsulter fokuserade på Microsoft BI och avancerad analys.

Business Vision digitaliserar era beslutsprocesser. Vi levererar lösningar, produkter och tjänster baserat på Microsofts ledande plattform för Business Intelligence (BI). Vi söker positionen som våra kunders partner inom BI och vårt mål är att i nära samarbete med våra kunder skapa lösningar som gör skillnad.

Förutom att exempelvis leverera finansiella portaler med möjligheter inom Self Service har vi kompletterat
Microsofts plattform med vårt eget budget- och prognosvertyg Plannica. Plannica är helt integrerad i Microsoft BI och möjliggör för kunder att även göra denna operativa process i sin BI-portal on-premise eller i molnet. Vi kan även hjälpa er att komma igång med de fantastiska tjänster som nu finns tillgängliga i Microsoft Azure så som exempelvis prediktiv analys.

Vi är stolta över att arbeta med några av Sveriges främsta företag. Vi ser fram emot att ni kommer och talar med oss!

 

Affecto erbjuder företag hjälp inom Business Intelligence. Affecto stödjer företag med allt ifrån analys och rådgivning till implementation och utvärdering. Med över 1000 anställda på 17 kontor i norraEuropa har Affecto ett stort nätverk av Business Intelligence-experter. I Affecto-koncernen ingår också BigDataPump med 30+ data science-experter. Tillsammans bildar Affecto och BigDataPump ett unikt nätverk med erfarenhet och kompetens att lyckas med de svåraste av analytiska utmaningar. Affecto är verksamt inom B2C, Industri & Energi, i den finansiella sektorn samt i den offentliga sektorn.  Välkommen att höra hur Acando gör världen lite bättre genom digitalisering och analytics. I vår monter pratar vi om hur matsvinnet kan reduceras, lunginflammationspatienter kan må bättre och världens barn kan få en bättre tillvaro genom smart bearbetning av komplexa datamängder. Eller vill du veta hur vi skapar digitala kundupplevelser? Vi digitaliserar organisationer på löpande band idag genom vår breda kompetens kombinerad med absolut teknisk spets på analytics. Kom till vår monter för att också prata “Darwin for Azure”, det ledande ramverket för att industrialisera datasjöar och datalager på Azure:s plattformstjänster.

 

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem.

Silversponsorer


Frågor kring eventet?

Kontakta PetroNella Edwardzon v-petroe@microsoft.com | #bikonf2017

 

Useful Links

Kontakta oss