Skip to content

Prioriteringar i en digital transformation

Av Eve M Enslow, företagsstrateg, Microsoft

Kategori IT-chef

Alla pratar om den digitala transformationen. Beslutsfattare inom alla områden vet att digitalisering är nödvändigt. Många vet dock för lite om vad som faktiskt behöver göras samt de fördelar företaget kan vinna genom att omfamna digital teknik fullt ut. Ska du som it-chef leda en digital transformation? Här är tre tips:

En transformation blir aldrig lyckad om inte människorna i organisationen är delaktiga. När stora förändringar kring teknik och program görs på kort tid kan det innebära att IT-avdelningen inte hinner med att anpassa sig, vilket kan påverka medarbetarnas möjligheter att ta till sig den nya tekniken. Säkerställ att er transformation inspirerar och motiverar medarbetarna att dra nytta av den nya tekniken och dess möjligheter. Har du som it-chef möjlighet att utbilda ditt team och/eller anställa individer med erfarenhet från strategiska förändringar, kan det vara ett stort plus.

För ledare av en digital transformation är ”digitalt först” och ”secure by design” ledord för en viktig och avgörande process. Framsynta it-chefer leder en digital transformation utifrån var organisationen befinner sig i dag, med god överblick och målinriktade investeringar. Deras fokus är kompetens (få befintliga medarbetare att dra full nytta av nya verktyg samt anställa ny kompetens i linje med nya behov inom exempelvis data), process (DevOps, snabb digitaliseringsprocess, ”secure by design”) och teknik (moln, SaaS, automatisering, Big Data, integrering). Målet är att konstruera om hela it-verksamheten och möjliggöra leverans så snabbt som krävs.

Dra nytta av information för förbättrat kundengagemang och nya affärsmodeller. Med artificiell intelligens får organisationer hjälp att hantera den stora mängden data från smarta maskiner, sensorer, enheter och andra källor. Organisationer i framkant kommer direkt eller indirekt att tjäna pengar på sina informationstillgångar och leta efter nya affärsmöjligheter. För att lyckas med det måste ni som företag investera i såväl kompetens som kapacitet för dataanalys och big data.

Agera på prioriteringar för digital transformation

 

Useful Links

Kontakta oss