Skip to content

Våga förändras med trygga lösningar

Av Microsoft Sverige

Kategori Digital transformation

Våga förändras med trygga lösningar

Med digitaliseringen väcks nya frågor kring säkerhet. Hur säker är företagets information när vi blir mer mobila? Kan vi behålla kontrollen när privata enheter används för jobb? De ökade hoten utifrån i form av exempelvis attacker och identitetsstölder kräver också en långt större digital medvetenhet, än för bara några år sedan.

För att våga ta steget och fullt ut dra nytta av de möjligheter som kommer med ny teknik behöver vi veta att det är säkert, både för företaget och oss som individer.

En modern it-miljö höjer säkerheten

När vi jobbar mer mobilt och delar alltmer information med varandra digitalt både utanför och innanför företagets väggar så förhöjs även riskerna. Hoten utifrån ökar i form av cyberattacker, intrång och skadlig kod samtidigt som vi också blir mer sårbara inifrån.

Genom att bygga in säkerhet i våra produkter och tjänster från början samt genom att ta ett stort ansvar för säkerhet och sekretess i våra molntjänster kan vi med gott samvete säga: Väljer ni Microsoft som leverantör för er IT, väljer ni en säker lösning.

Äldre teknik som utvecklades för hur vi jobbade och vad vi utsattes för tidigare kan innebära utmaningar vad gäller att upprätthålla en säker it-miljö i dag. Med modern teknik följer en säkerhet och ett skydd anpassat efter hur vi jobbar i dag och de hot vi utsätts för nu och i framtiden.

Underlätta era förberedelser inför GDPR

I Microsofts produkter och tjänster finns funktioner som underlättar era förberedelser att uppnå kraven i EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation), bland annat genom avancerade lösningar för att identifiera och utvärdera säkerhetshot samt underlätta er regelefterlevnad och hantering av personuppgifter.

Hot och risker ska alltid tas på allvar, men det får inte – och behöver inte – bli en bromskloss för företagets utveckling. Digitaliseringen kommer inte att avstanna. Vill man hänga med och dra nytta av möjligheterna på ett tryggt och säkert sätt är modern teknik avgörande.

Med rätt digital plattform och en säkerhetsstrategi som genomsyrar hela organisationen kan ni fokusera på de framåtblickande delarna av er förändringsresa. Några riktlinjer för att skapa en bra grund är:

  • Kontroll – att ha kontroll över er data, era program och samtliga enheter i realtid på en samlad plats ger en bra överblick och möjlighet att agera snabbt när det behövs.
  • Stabilitet – en sammanhängande IT-miljö som bygger på en strategi där det digitala är inkluderat ger en trygg och stabil grund.
  • Smartare skydd – dagens lösningar för säkerhet ligger steget före vad gäller att upptäcka och åtgärda samt försvåra för hackare.
  • Personlig integritet – hantering och skydd av identiteter är och har alltid varit viktigt, med GDPR kommer nya krav ni som företag måste anpassa rutiner och processer efter.


– Att ständigt utveckla säkerhetslösningar är en hög prioritet för Microsoft, då vi själva är ett av de mest utsatta företagen i världen. Detta har gjort oss experter på säkerhet. Vi försöker även ligga så långt fram som möjligt när det gäller säkerhetsteknik, och framför allt ha den bästa möjliga kompetensen hos vår personal. Daniel Akenine, säkerhetschef Microsoft Sverige

Vill du veta mer? Några tips på vägen:

Hur gör andra? Några exempel!

Useful Links

Kontakta oss