Skip to content

Teknik skapar nya sätt att mötas och för oss närmare varandra

Av Microsoft Sverige

Kategori Digital transformation

Teknik skapar nya sätt att mötas och för oss närmare varandra

Det har aldrig varit så lätt att mötas, bygga och underhålla relationer som nu. Tekniken suddar ut gränserna mellan det fysiska och det digitala mötet och gör att fler kan inkluderas samt att platsen vi bor eller befinner oss på spelar mindre roll.

Som privatpersoner är vi sedan länge vana vid det digitala mötet via bland annat forum online, sociala nätverk, chattar och Skype. Vilket gör digitala lösningar inom exempelvis arbetslivet, sjukvården och skolan lättare att anamma.

Vi ser digitaliseringen som en stor möjliggörare för företag att tänka nytt vad gäller möten, affärsstöd, kundservice och -relationer där digital närvaro och användning av data och analys spelar nyckelroller.

Det digitala kundmötet

Digitaliseringen skapar möjligheter för företag att lära sig mer om vad kunden förväntar sig och att möta dem där de vill bli mötta. I dag ser de flesta – privat och i yrket – det som en självklarhet att kunna hantera merparten av sina interaktioner digitalt och vi förväntar oss att bli bemötta snabbt och personligt, samt att själva kunna välja när.

Med hjälp av data och avancerad analys kan rätt medarbetare på företaget få tillgång till rätt information som hjälper dem att skapa mer anpassade och relevanta upplevelser för varje kund. Möjligheterna att jobba strategiskt kring utveckling av kunder och erbjudanden har aldrig varit bättre än de är nu.

Minskade avstånd, vidgade vyer

Teknik skapar också förutsättningar för att samarbeta och dela information smidigare. Inom företaget kan ni exempelvis alla se samma vy kring en viss kund eller ett visst projekt och kollegor utanför kontoret kan enkelt dela information direkt, istället för att vänta tills de har uppkoppling/är vid en dator/kommer till kontoret.

Vi ser många vinster med att använda teknik för att bygga relationer, samarbeta och mötas. Det ger företag möjlighet att vara personliga och människor mer synbara, vilket kan ha avgörande påverkan på företagets konkurrenskraft. Några exempel på fördelar:

  • Platsoberoende och tillgängligt – digitala möten bidrar till minskat resande och gör det möjligt för fler att delta, samtidigt som platsen du befinner dig på spelar mindre roll.
  • En anpassad upplevelse – de insikter ni får via data och analys lägger grunden för personliga möten med fokus på kundens unika behov.
  • Relationsbyggande – när det blir enklare att komma i kontakt med varandra och möjligt att mötas oftare blir relationer starkare.
  • Effektivitet – utöver att spara tid för resor kan mycket tid och frustration sparas genom att ni inom företaget har en enad vy över era kontakter och projekt. Ni kan också enkelt dela information före, under och efter möten.
  • Nya kontaktytor – att möten sker på fler ställen och på fler sätt främjar kreativitet och ändrar hur vi ser på ett mötes start och början. I många fall innebär detta en mer kontinuerlig dialog, framför möten på en viss dag och en viss tid.

 

– För att nå igenom bruset behöver du ha stenkoll på din marknad och dina kunders behov.
Bra möten är personliga och anpassade för den man möter, vilket i ett första skede innebär att lyssna och förstå mer än att prata. Anna Ström, marknadschef Microsoft Sverige

 

Vill du veta mer? Några tips på vägen:

Hur gör andra? Några exempel!

Useful Links

Kontakta oss