Skip to content

Smartare processer skapar nya förutsättningar

Av Microsoft Sverige

Kategori Digital transformation

Smartare processer skapar nya förutsättningar

Aldrig tidigare har det funnits fler möjligheter för företag och organisationer att förbättra befintliga processer, spara pengar och effektivisera. Med digitaliseringen har teknik för att analysera och använda data i det vardagliga fått sitt verkliga genombrott, samtidigt som det hjälper oss att tänka och agera på nya sätt.

Vad behöver ni för att göra det ni gör bättre?

Vi ser dagligen hur ny teknik och artificiell intelligens stärker verksamheter, bidrar till höjd produktionskvalité, förbättrar kundupplevelser och ger människor rätt verktyg och förutsättningar. Att se över sina processer och dra nytta av den snabba utvecklingen är en konkret investering för framtiden som visar resultat från dag ett.

Smarta processer bygger till stor del på företags- och branschspecifika lösningar. Med rätt digital plattform kan lösningar anpassas och vässas till att uppnå eller leverera just det som krävs. Uppkopplade sensorer och insamling av data som ger direkt information om möjligheter till optimering och servicebehov inom industrin är ett bra exempel.

Från produkt till tjänst, med intelligens

Det är ett spännande skifte som sker när en leverantör av produktionsutrustning går från att erbjuda en produkt (själva utrustningen) till att erbjuda en tjänst. Kopplar man på artificiell intelligens och maskininlärning levererar systemet successivt allt högre precision och därmed ett högre (stegrande) värde för användaren.

I dag är smarta processer en del av vår vardag – vi får förslag på vad vi ska köpa, baserat på historik och agerande. Vi kan få vård utan att fysiskt besöka en läkare och använda digitala tjänster för översättning av tal i realtid. Exempelvis.

Smartare processer bygger smartare verksamheter och skapar förutsättningar att:

  • Fatta snabbare och mer välgrundade beslut – träffsäker analys av stora mängder data ger ökad insikt samt driver innovation när ni kan fokusera på att agera framför att samla in, tolka och utvärdera.
  • Spara tid och pengar – molntjänster och automatisering kan spara in stora pengar och samtidigt frigöra tid att lägga på kärnverksamheten och utveckling av affären.
  • Jobba med rätt verktyg – ge medarbetarna möjlighet att dra full nytta av er lösning genom att tillhandahålla rätt verktyg och moderna enheter. Det lönar sig.
  • Agera förebyggande och optimera – modern, intelligent teknik ger er översikt och kontroll vilket gör det enkelt att löpande optimera samt åtgärda eventuella fel och brister innan de påverkar verksamheten.
  • Förbättra kvalité och service – alla exempel ovan bidrar till att det ni gör görs bättre och att kunder och samarbetspartners får en bättre upplevelse av interaktionen med er.

 Vill du veta mer? Några tips på vägen:

Hur gör andra? Några exempel!

Useful Links

Kontakta oss