Enterprise Home Page

Hlavní zpráva

Digitální proměna: sedm kroků k úspěchu Digitální proměna: sedm kroků k úspěchu

Články

Priority digitální proměny

Digitální proměna je aktuální a rychle se rozvíjející téma.

Priority digitální proměny

Digitální proměna je aktuální a rychle se rozvíjející téma.

Klíčem k úspěšné digitální proměně jsou nové obchodní…

Klíčem k úspěšné digitální proměně jsou nové obchodní…

Digitální proměna IT ve společnosti Microsoft

Ředitel IT ve společnosti Microsoft Jim DuBois hovoří o strategii digitální proměny IT ve společnosti Microsoft a tom,…

Digitální proměna IT ve společnosti Microsoft

Ředitel IT ve společnosti Microsoft Jim DuBois hovoří o strategii digitální proměny IT ve společnosti Microsoft a tom,…

Industry Pillars

Umožníme vám to

Podívejte se, jak můžete provést digitální proměnu pomocí služeb a řešení společnosti Microsoft. Začněte volbou oboru.

Zapojení: Využitím dat a prováděním užitečných analýz můžete vybudovat řešení přizpůsobená zákazníkovi a dosáhnout individuálního marketingu.

Podpora: Podpořte produktivitu zaměstnanců tím, že navrhnete pracoviště, které je inteligentní, flexibilní a bezpečné.

Optimalizace: Využijte inteligentní procesy ke zkrácení reakční doby vaší firmy, zvýšení úrovně služeb a snížení nákladů.

Transformace: Využijte data jako strategická aktiva a přesuňte je z pozadí do popředí. Umožní vám roztřídit vznikající příležitosti a chopit se jich.

What are you looking for?

Useful Links

Contact Us